VASTGOEDSTAAT

initieert, ontwikkeld en beheerd

projectontwikkeling

projectontwikkeling

Anno 2015 vraagt ontwikkeling van vastgoed een andere insteek dan voor de crisis. Waar vroeger gronden speculatief werden aangekocht en banken gretig financierden komen projecten nu maar moeizaam van de grond. Vastgoedstaat treedt op als intermediair tussen verkoper en belegger en als gedelegeerd ontwikkelaar. 

meer

ontwerp & realisatie

Aanbesteden of bouwteam vormen? Welke bouwer is geschikt? Wie is waar verantwoordelijk voor? Zijn de kosten reëel en is de planning haalbaar? Waar liggen de risico's en wat houden deze in? Vastgoedstaat vertaalt uw plannen in een heldere vraagstelling, zet uit, coördineert en beoordeeld op kosten, kwaliteit, zekerheid en expertise. 

meer

inspectie

Als gebruiker, exploitant en als eigenaar heeft u baten en lasten. Een correct wederzijds inzicht hierin is van groot belang voor beiden. Hierbij gaat het niet alleen om het juist functioneren van een gebouw of het representatieve aspect ervan maar ook om de veiligheid en de gezondheid waarin u een -gedeelde - verantwoordelijkheid heeft.

meer

beheer

Beheer en onderhoud is onlosmakelijk verbonden met het gebruik. De keuzes in het ontwerptraject zijn fundamenteel voor de kosten voor beheer en onderhoud. Door middel van een inspectie van het vastgoed wordt helder wat op korte en op lange termijn dient te gebeuren. Beheer is plannen en uitvoeren.

meer